Kalkulerer kostnaden på forbrukslån

Forbrukslån er det mange som har i Norge. Det kan fort bli dyrt hvis man ikke har et forhold til hva det koster å ta opp slike lån, men det kan samtidig være en fornuftig måte å finansiere uventede utgifter på. Det er viktig å ha et forhold til hvor mye et forbrukslån koster. Her er de viktigste delene av artikkelen:

  • Forbrukslån kan bli dyrt.
  • Kan være et nyttig finansieringsverktøy i noen tilfeller.
  • Du må alltid regne ut kostnadene på forhånd.

Det er vanskelig å gi et svar med to streker under, på hva som egentlig er kostnaden ved å ha et forbrukslån. Det er mange faktorer man må ta høyde for, hvorav ting som frihet til å kunne kjøpe kan ha både positive (man kan kjøpe på salg) og negative (man kjøper noe man ikke trenger) effekter.

Forbrukslån er et kontroversielt tema, med en offentlig debatt som tidvis har meget høy temperatur. Den norske stat jobber nå med å gjøre flere endringer i lovverket, som klartale.no melder skal hindre at nordmenn tar opp for mye i forbrukslån og annen type gjeld uten sikkerhet.

Om forbrukslånerenta

Rente er en meget viktig komponent i beregningen av hva det koster å ha et forbrukslån. Enkelt forklart er renten den prisen man betaler for å få lov til å låne penger. Renten bør være så lav som mulig, og forskjellen på bare noen prosent mellom to lån kan være betydningsfull sett over lånenes totale løpetid.

En bidragende årsak til dette, er at med høyere rente så vil de fleste også bruke lenger tid på å betale ned lånet, da en mindre andel går til nedbetaling.

Effekten av høyere rente blir altså forsterket av at lånet da også betales ned over lenger tid. Rentekostnaden er altså ikke bare lån ganger prosent rente.

Gebyrene koster mye

Et annet viktig aspekt ved kostnadene for et forbrukslån er gebyrene man betaler. Det vil være gebyrer både når man tar opp lånet, men også gebyrer hver måned i form av termingebyrer og kanskje ulike former for fakturagebyr eller purring – og inkasso hvis man betaler for sent. Sett over lånets løpetid, kan det være snakk om mye penger.

  • Velg lån med lave gebyrer.
  • Opprett eFaktura eller avtalegiro.

Tidskostnaden

Dette er en kostnad som raskt blir glemt. En fordel med forbrukslån er at man kan gjøre gode kjøp til rett tid, eller komme seg ut av en vanskelig økonomisk situasjon.

Det er fra tidligere kjent at noen nordmenn tar opp forbrukslån for å kjøpe feriepakker før feriepengene står på konto. Det kan være en OK løsning, gitt at hele beløpet tilbakebetales raskt.

Men det kan også være en kostnad ved at det faktisk er mulig å kjøpe unødvendige ting som man ikke hadde valgt å skaffe seg ellers.

Totalbildet

For å få et totalbilde av kostnadene ved et forbrukslån, så må man altså lage en modell med renter, gebyrer, fradrag og kanskje også effekten av å gjøre unødvendige kjøp. Husk å undersøke prisene på forbrukslån flere steder. Søk billig uten sikkerhet på internettet og se hvilke forbrukslånresultater som dukker opp.

Det siste poenget er kanskje en vurdering man kan gjøre først, og så lager man en modell med de tre andre mer håndfaste økonomiske størrelsene.

Fradrag

Når man beregner totalkostnaden på lånet, så må man også ta høyde for rentefradrag. Kort fortalt så handler det om at man får trekke fra renter man betaler i inntekten som man skatter av.

I regjeringen er det nå en splittelse om hvordan de skal håndtere rentrefradraget knyttet til forbrukslån. Venstre har tidligere tatt til orde for å kutte hele rentefradraget, med mål om å fjerne insentivene til å ta opp nye lån.

Man vil altså få en del av rentene tilbake på skatten, enten samme år ved å justere skattekortet eller som skattepenger påfølgende år.

Et regneeksempel

I og med at hensikten her er å skape en grunnleggende forståelse, blir dette er svært begrenset regneeksempel.

Kostnadene ved et forbrukslån på 10 000 med 10 % rente og månedlige gebyrer på 50 kroner, kan forutsatt vanlig inntekt beregnes som 10 000 x 10 % + 12 x 50 = 1 600 – (1 600 x ca. 25 %) = 1 200 per år.